Landspolitik

Landspolitik for De KonservativeDet Konservative Folkeparti befinder sig mellem liberalismen og socialdemokratismen, og det betyder, at de konservative går ind for følgende:

Sundhedsvæsenet: “Når det gælder behandling, er to ting afgørende for Det Konservative Folkeparti. Den første er, at alle skal have lige adgang til et velfungerende sundhedsvæsen. […] Den anden er, at vi vil bevare den udvidede behandlingsgaranti på fire uger, der sikrer alle borgere hurtig og lige adgang til behandling.”

Familien: “Familiepolitik bygger på en balance mellem respekt for forældrenes grundlæggende ansvar for deres børn og samfundets pligt til at opstille gode rammer. Det er samtidig en balance mellem friheden til at leve sit eget liv, efter egne valg, og ansvaret over for fællesskabet.”

Udlændinge: “Danmark er – og skal fortsat være – et sammenhængende fællesskab baseret på et kristent grundlag. Derfor er det ikke nok blot at overholde dansk lovgivning, hvis man ønsker at blive en del af det danske samfund. En grundlæggende forståelse for dansk historie, kultur og sprog er også nødvendig.”

Beskæftigelse: “Det er et personligt ansvar at kunne forsørge sig selv og sine nærmeste. Det offentlige skal sikre et grundlæggende sikkerhedsnet, der holder hånden under dem, der på grund af ledighed eller sygdom har mistet sit indtægtsgrundlag i en kortere eller længere periode.”

Erhvervslivet: “Det er et konservativt mål, at det er attraktivt at grundlægge og drive virksomhed i Danmark. Og virksomhederne […] må ikke pålægges uhensigtsmæssige skatter og afgifter, som svækker vores internationale konkurrenceevne. […] Virksomhederne [bør] ikke holdes kunstigt i live med særlige offentlige tilskud eller støtteordninger.”

Dyrevelfærd: “Vi kæmper for at forbedre forholdene for de mange dyr, der avles og indgår i den danske husdyrproduktion. Vi har således været med til at gennemføre væsentlige forbedringer for eksempelvis danske svin, samtidig med at regelændringerne indfases på en måde, hvor vi ikke trækker tæppet væk under en masse danske arbejdspladser.”

Læs Det Konservative Folkepartis fulde partiprogram her➚.

Den Konservative Folketingsgruppes Vision 2034

“Vi tror på, at vi politisk kan skabe et bedre Danmark, der sikrer tryghed og muligheder for alle. Et Danmark, hvor hjerte og sund fornuft følges ad. Et Danmark, der tager sig af de svageste i vores samfund, som ikke kan klare sig selv.

Et Danmark, hvor vi værner om vores nationale institutioner, dyrker vores rige natur-kulturarv og er åbne for omverdenens fremskridt. Et Danmark, hvor vi støtter vores soldater – lige fra de tager hjemmefra, til de står trygt hjemme hos familien igen.

Et Danmark, hvor oplyste borgere kan leve frit med ansvar for eget liv. Et Danmark, hvor tradition går hånd i hånd med innovation, og hvor staten fortsat har styrken til at hjælpe dem, som måtte have behov, mens resten lades være i fred.”

Print Friendly, PDF & Email