Partihistorie

Grundloven blev ændret i 1915, således der kom forholdstalsvalg, og det skabte basis for et nyt parti med fundament i Folketinget.

Den 22. februar 1916 blev det Det Konservative Folkeparti stiftet af medlemmer af partiet Højre, repræsentanter for De fri-konservative og udbrydere fra Venstre.

Det Konservative Folkepartis første partiprogram blev fremlagt den 18. december 1915 og vedtaget på det stiftende landsrådsmøde den 22. februar 1916.

Programmet var kort og kom ind på emner såsom:

  • Fuld gennemførelse af den lige og almindelige valgret gennem forholdstalsvalg.
  • Gennemførelse af kvindens retslige ligestilling med manden.
  • Hævdelse af folkets nationale selvbestemmelsesret.
  • Hævdelse af den private ejendomsret og den selvstændige næringsfrie udøvelse.
  • En social lovgivning, som overvejende hviler på princippet hjælp til selvhjælp.

Læs om Det Konservative Folkepartis historiske milepæle her➚.

Print Friendly, PDF & Email