Familien er central

Familien står som noget helt centralt for Det Konservative Folkeparti. Det er i familien, at ansvaret for hinanden skabes. Familiestrukturen er anderledes end før, men ansvaret er det samme. Man hverken kan eller skal fralægge sig ansvaret for sine børn eller sine forældre.

Fleksible pasningsmuligheder

Men familiemønstrene ændrer sig, og samfundets behov for fleksible medarbejdere øges. Derfor mener vi, at der skal være mulighed for at få passet sit barn i det antal timer, som man har brug for, og vi skal samtidig sikre pasningsmuligheder i nærområdet.

Vi ønsker, at det offentlige tilskud følger barnet, så der er en reel og rimelig konkurrence mellem offentlige og private tilbud. Denne konkurrence sikrer også den bedste kvalitet.

Fritidsliv og aktiviteter

“At lege er at leve” – det er vores vision, og det skal vi leve op til. Derfor skal vores mange idrætsklubber, foreninger med videre have de bedst mulige rammer. Sundhed og trivsel skal styrkes. Samtidig kan gode fritidsaktiviteter medvirke til at holde børn og unge fra den kriminelle løbebane – hellere mange i idrætshallen end på gadehjørnet! Vi vil derfor arbejde for, at de fornødne faciliteter er til stede, så byerne har et aktivt og attraktivt forenings- og fritidsliv for alle generationer.

Støtte til ældre og svage

Vores ældre medborgere skal blive længst muligt i eget liv. Derfor må vi sikre den nødvendige træning og støtte til ældre og svage. Og det skal på på sådan en måde, at familien ikke behøver at blive splittet på grund af alderdom eller sygdom. Det er afgørende, at kommunen tilbyder løsninger, der modsvarer familiernes og den ældres behov.

Print Friendly, PDF & Email