En hjælpende hånd

Slagelse Kommune er en stor kommune, og derfor har vi mange udsatte borgere med massive problemstillinger i form af misbrug af alkohol og narkotika, ligesom vi har mange borgere med psykiatriske diagnoser, som trives dårligt. Livet og hverdagen er særlig svær for disse borgere, og derfor kræver det en særlig indsats.

Hjælp til selvhjælp

Vi skal hjælpe de borgere, der ikke kan selv. Ingen tvivl om det. Men det skal først og fremmest være en hjælp til selvhjælp, hvor den enkelte borger får støtte til igen at kunne klare sig selv, hvis borgeren ikke er syg eller invalid.

Fokus på plejefamilier

Udsatte borgere er også de børn, der vokser op i svære familieforhold, herunder de børn, som fjernes fra eget hjem. I dag får plejefamilier forskellig løn alt efter barnets problemer, og lønnen nedsættes i takt med, at barnet får det bedre – det er ikke logisk. Det vil vi gøre op med, og samtidig vil vi sikre, at plejefamilier skal have adgang til hurtig hjælp i svære situationer.

Print Friendly, PDF & Email