Levende by og land

Slagelse, Korsør og Skælskør skal være købstæder, som tiltrækker nye borgere. Vi ønsker, at købstæderne får en stærkere bymidte, hvor butikkerne får flere kunder, hvor cafeerne og restauranterne får flere gæster, og hvor kulturinstitutionerne for mere liv.

Løsningen er, at flere vælger at bo i bymidten af vores byer. Nye byggerier på slagterigrunden i Slagelse By er blot et eksempel på, at vi er godt på vej mod en bymidte i Slagelse By, der summer af liv – også efter kontorerne tømmes, og butikkerne lukker.

Byudvikling, events og aktiviteter

Der skal mere fart på udviklingen af vores byer, og langt bedre parkeringsmuligheder kan løse en del af især Slagelse Bys udfordringer. Men hvorfor ikke arbejde endnu hårdere og måske støtte omdannelse af kontorer til boliger, måske bygge højere, end vi tillader i dag. Vi kan også skabe flere events, der kan være med til at styrke Slagelse Kommunes naturlige position som Vestsjællands handels-, erhvervs- og kulturcentrum?

Attraktive kyster og landsbyer

Samtidig med at skabe liv og aktivitet i købstæderne, skal det gode liv i landsbyerne styrkes. Balancen i kommunen skal bevares lige fra kyst og land til byer og købstader, og det skal være nemmere at komme til byen fra landsbyerne og omvendt samt imellem købstæderne. Det kan vi ved at bevare de lokale folkeskoler, skabe gode vej- og stiforbindelser, nem adgang til grønne områder og natur samt styrke de lokale idræts- og kulturfaciliteter.

Print Friendly, PDF & Email