Uddannelse og vækst

Uddannelsesniveauet i Slagelse Kommune skal hæves markant. Vi halter desværre efter de kommuner, som vi gerne sammenligner os med, og derfor vil Konservative arbejde for, at Slagelse bliver en endnu mere attraktiv uddannelsesby— uanset om man lige er startet i 0. klasse, eller om man er ved at færdiggøre sin kandidatuddannelse på universitetet eller en erhvervsuddannelse på produktionsskolen.

Ingen obligatorisk heldagsskole

Vi har en ambition om, at Slagelse Kommunes folkeskoler bliver førstevalget hos de fleste forældre. hvilket vi kun opnår, hvis vi markant styrker kvaliteten ikke mindst på dansk og matematik. Lærerne skal altid være klædt på med de rette kvalifikationer og forudsætninger.

Der skal være plads til, at de stærke elever kan udvikle deres potentiale, og samtidig skal vi tage hånd om dem, der har det sværest. Folkeskolen skal kunne rumme alle gennem niveauinddeling og holddannelser, og det må ikke blive et spørgsmål om at spare penge.

Frivillighed rækker længst, og derfor skal der ikke indføres en obligatorisk heldagsskole. Derimod skal der skabes mulighed for lokale løsninger, der passer bedst til det aktuelle elevgrundlag.

Træf det rigtige valg

Eleverne skal sikres god vejledning, så overgangen til alle ungdomsuddannelserne, herunder Erhvervsuddannelserne (EUD), den tekniske og den handelsorienterede studentereksamen (HTX og HHX) samt den nye EUX, som kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiale fag bliver bedst mulig. Det ligger Konservative stærkt på sinde, at alle unge får en uddannelse, faglig eller teoretisk, og derfor skal kommunen også bidrage mest muligt til at styrke valget af erhvervsuddannelser.

Universitetet som motor

Syddansk Universitet er et af de væsentligste aktiver for byen, og vi skal sørge for, at universitetet har de bedste forudsætninger.

Desuden skal vi skabe et langt bedre samarbejde mellem universitetet og byens erhvervsliv, der sikrer, at erhvervslivet får tilført de kompetencer, der er brug for, for dermed at skabe vækst og arbejdspladser. På den måde sikrer vi samtidig grundlaget for, at flere bliver i byen, når de er færdige med deres uddannelse.

Konservative vil endvidere arbejde for en smidig og hurtig gennemførelse af den nye folkeskolereform.

Print Friendly, PDF & Email