Tilfredshed hos borgere og medarbejdere

“Tilfredshed hos borgere og medarbejdere” er den tredje og sidste målsætning i mine mærkesager eller værdier i forhold til Region Sjælland og Slagelse Kommune. Tilfredshed er ikke så banalt eller generelt, som det lyder. Det er faktisk den vigtigste måleenhed, og den er vigtigere end Excel-ark, ekspertudtalelser og redegørelser.

Jeg inkluderer medarbejdernes tilfredshed, da tilfredse medarbejdere ofte fører til tilfredse kunder – altså borgere. Dertil kommer, at de cirka 7.000 medarbejderne i Slagelse og cirka 15.000 i regionen også er en del af regionen og kommunen, og mange bor ligefrem lokalt.

Flotte Excel-ark, fine ekspertudtalelser og dybdegående redegørelser er ikke nok, hvis borgerne (herunder medarbejderne) ikke er tilfredse. Derfor skal borgernes tilfredshed altid være den afgørende måling, når borgerne har været i kontakt med det offentlige. Kvalitet og ordentlighed er vigtige pejlemærker, men det vigtigste er, om borgeren er tilfreds.

Du kan kommentere denne værdimærkesag om tilfredshedFacebook her➚.

Tilfredshed hos borgere og medarbejdere

Print Friendly, PDF & Email