Regionspolitik

Regionspolitik for De Konservative i Region SjællandDet Konservative Folkeparti mener, at regionerne skal nedlægges, herunder Region Sjælland, fordi Danmark ikke er stort nok til at have tre administrative niveauer.

Som konservative værner vi fortsat om det kommunale selvstyre. Vi værner naturligvis også om regionsarbejdet, så længe regionerne stadig eksisterer.

Sundhedsfaglige bestyrelser fremfor regionsråd

Den nuværende regionale struktur har regionspolitikere i spidsen som for eksempel i Region Sjælland, men i forhold til sundhedsområdet ønsker vi en struktur, der er anført af professionelle bestyrelser. Bestyrelserne skal bestå af folk med sundhedsfaglig ekspertise, med erhvervserfaring inden for sundhedsområdet og med andre relevante kompetencer. Denne organisering skal sikre en fleksibel styring af sundhedsvæsenet, og at de enkelte sygehuse og lægepraksisser får muligheden for at tilbyde patienterne den bedst mulige behandling.

Overordnet set ønsker vi flere frie valg i forhold til behandlingstilbud, men også en sikring af, at alle har lige adgang til behandling og omsorg. Derfor ønsker vi at styrke de private behandlingstilbud og at få flere partnerskaber med ikke-offentlige aktører. Samtidig ønsker vi et sundhedsvæsen, hvor sundhedspersonalet har mulighed for at prioritere tiden med patienterne og ikke skal bøvle med administrative krav og uhensigtsmæssigt bureaukrati. De konservative ønsker med andre ord lige adgang for alle og flere frie valg til danskerne.

Sundhedsfaglig kvalitet og service i Region Sjælland

Mit fokus som konservativ er helt konkret Region Sjælland, og her vil jeg arbejde på, at borgerne får den højest mulige kvalitet og service i mødet med alle arbejdsområderne i regionen. Det gælder også de mange lægepraksisser og de seks hospitaler, hvor de fire hospitaler fortsætter som akuthospitaler. Samtidig vil vi arbejde for mindre central styring og for mere lokal indflydelse, fordi det vil være til gavn for patienterne.

De fleste danskere møder jævnligt sundhedsvæsenet. Det kan være alt fra en vaccination hos egen læge til en kompliceret indgreb på et af regionens hospitaler. Der skal være nem adgang til alle læger for alle, og det gælder i yderområder, landområder og byområder. Ofte kan det være vanskeligt for en tilflytter at få en læge i egen by, og der kan være ventetid på ikke-akutte lægebesøg. Vi ønsker som konservative, at alle i Region Sjælland skal have nem og lige adgang til en læge, uanset hvor de bor.

Der skal fortsat ske reduktioner i ventelisterne til hospitaler og speciallæger, og kvaliteten må ikke falde, men borgerne skal ligefrem opleve en bedre kvalitet og service i alle faser under et behandlingsforløb. Det gælder lige fra et besøg på skadestuen til større behandlinger af enten livstruende og livsforringende art.

Tre fokuspunkter i valgprogrammet for 2017

Vi har tre fokuspunkter i vores valgprogram for Region Sjælland i 2017, og det er:

  • Det handler om patienten
  • Mindre centralstyring – mere lokal indflydelse
  • Vækst i private virksomheder

Jeg vil uddybe disse fokuspunkter i perioden op til regionsvalget i november 2017.

Jeg vil løbende lave blogopslag om mine fokuspunkter under den label, som hedder RV17.

Print Friendly, PDF & Email